Ajaki Alapszolgáltatási Központ
AJAKSZOC.hu
Ajak, ahol az értékek találkoznak!
Projektazonosító:
ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0076

Idősek, demens betegek nappali ellátása

Idősek nappali ellátása - napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére biztosít lehetőséget az 1993. évi III. tv. 65.F § a. pontja értelmében.

 

Célja: a nappali ellátásban elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

 

Feladata: az ellátást igénybe vevő részére

 • szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása,
 • igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése,
 • lehetőség biztosítása a szociális étkeztetésen keresztül igénybe vett ebéd, ill. az otthonról hozott étel elfogyasztására,
 • biztosítja. hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

 

Rendszeresen szervezünk Egészségügyi, felvilágosító előadásokat.

 

Az ellátás során a gondozónő

 • rendszeres vérnyomásmérési lehetőséget biztosít,
 • szűrővizsgálaton való részvétel megszervezi
 • egészségügyi felvilágosító előadásokat szervez,
 • ruhájuk mosását , rendben tartását végzi,
 • tisztálkodási lehetőséget biztosítunk.

Demens betegek nappali ellátása:

Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét.

Kognitív zavarai, s gondozóját igénybe vevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota romlását. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja őrizni emberi méltóságát.

 

Feladatunk:

▪lelki és szellemi képessége csökkenésének illetve alkalmazkodási képessége hanyatlásának folyamatát pozitív módon ellensúlyozzuk,

▪biztonságos és védett környezetben segítsük az állapotával járó nehézségek leküzdésében,

▪személyre szabott, mentális állapotának, a demencia fokának megfelelően foglalkoztassuk egyéni gondozási terv alapján,

▪meglévő képességeit minél hosszabb ideig megőrizzük és fejlesszük,

▪segítsük őket abban, hogy betegségük, testi-szellemi hanyatlásuk ellenére harmóniában tudjanak élni önmagukkal.

 

Szolgáltatásunkkal hozzájárulunk az ellátottak jól-létéhez, hogy:

▪aktívan töltse a napjait segítői közreműködéssel,

 • biztonságban érezze magát,
 • érzelmi támogatást kapjon.

▪személyközpontú gondoskodást nyújtunk, a demenciával küzdőket környezetükkel, kapcsolataikkal együtt vizsgáljuk, azzal együtt tervezünk intervenciót, melyet folyamatosan szem előtt kell tartanunk az intézményi ellátás során.

▪Speciális célkitűzésünk, hogy a személyközpontú gondoskodást nyújtó szakemberek a demenciával küzdőt személynek tekintsék,

 • aki egyszeri és megismételhetetlen,
 • aki végtelenül értékes, akinek van személyisége,
 • akinek van spiritualitása, vannak érzelmei.

▪Szemléletünkben egyértelműen érvényesül az, hogy a segítő szakember társa a demenciával küzdőnek.

▪Munkánk során arra fókuszálunk, ami még van, és nem arra, ami már hiányzik Ennek következménye például az „erősségekre épülő állapotfelmérés”.

 

Az Idősek, demens betegek nappali ellátása az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez.