Ajaki Alapszolgáltatási Központ
AJAKSZOC.hu
Ajak, ahol az értékek találkoznak!
Projektazonosító:
ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0076

Gyermekjóléti Szolgálat

 

Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek személyes érdekeit védő, fejlődését elősegítő szolgáltatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatatásról szóló  1997. évi XXXI. tv., 15/1998. (IV.31.) NM rendelet alapján alapján.

 

Az Intézmény a veszélyhelyzetet észlelő és jelzőrendszert működteti:

 • Felhívja a figyelmet a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra.
 • Tájékoztatja az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről.
 • Fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeressük az érintett személyt, illetve a családot.
 • A veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet megszüntetése érdekében intézkedik.
 • Intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt írásban.
 • Figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket megszűntetése érdekében szükséges szolgáltatásokról, segítséget nyújt az igénybevételhez.
 • Figyelemmel kísérjük a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét.
 • Feltárja az egyén, család életében előforduló problémák okait és szükség esetén jelzéssel él az illetékes hatóság felé.
 • A jelzőrendszer tagjaival kialakítja az együttműködés szabályait, kompetencia-határokat.
 • Összehangolja a civil szervezetek  tevékenységét, évente legalább egy alkalommal az észlelő és jelzőrendszer tagjaival konferenciát szervez, szükség esetén esetmegbeszélést hív össze.
 • Jelzések fogadására intézkedési, cselekvési tervet dolgoz ki.
 • Szükség esetén kommunikációs eszközök segítségével általános információkat közöl az intézmény működéséről, a lakosságot tájékoztatja.
 • Közreműködik, a családok külső támogató rendszerének fejlesztésében, valamint a családokkal kapcsolatban lévő intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek tevékenységének összehangolásában.