Ajaki Alapszolgáltatási Központ
AJAKSZOC.hu
Ajak, ahol az értékek találkoznak!
Projektazonosító:
ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0076

Családsegítő

 

Ajaki Alapszolgáltatási Központ

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ajaki Alapszolgáltatási Központ

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4524 Ajak, Kiss Ernő út 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1/2000. SzCsM rendelet, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény,valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális végzettség a 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete szerint, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felhasználó szintű MS Office,

•         Gyermekjóléti területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Bűnmegelőzési koordinátori képesítés,

 

•         Felsőfokú képesítés, Szociális munkás, szociálpedagógus képesítés

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű csapatmunka, empátia, kommunikációs képesség, rugalmasság, alkalmazkodó képesség ,

•         önálló és hatékony munkavégzés,

•         problémafeltáró- és megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§.(1) bekezdése e.) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében résztvevők megismerhetik.

•         Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasas Emese intézményvezető nyújt, a 06303166279 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ajaki Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (4524 Ajak, Kiss Ernő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         ajakszoc.hu - 2020. január 13.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.