Ajaki Alapszolgáltatási Központ
AJAKSZOC.hu
Ajak, ahol az értékek találkoznak!
Projektazonosító:
ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0076

Magunkról, bemutatkozás

Ajak Város Önkormányzata

4524 Ajak, Ady Endre út 25.

Telefonszám: 06-45-455035

ajakhiv@gmail.com

 

Polgármester: dr. Ragány Adrienn

AJAKI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

4524 Ajak, Kiss Ernő út 1.

( Tel/fax: 45/455-001)

E-mail: ajak.szocialis@gmail.com

intézményvezető: Vasas Emese

 

Jogszabályban meghatározott közfeladat, alaptevékenység:

Közintézmény, szociális alap- és szakosított szolgáltatást végző költségvetési szerv.

Feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet és a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet, 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény alapján látja el:  

  • Szociális étkeztetés a szociálisan rászorultak részére az 1993. évi III. tv. 62. § alapján.
  • Házi segítségnyújtás az ellátott saját otthonában, szükségletéhez igazodva nyújt a szociális gondozó az 1993. évi III. tv. 63. §.
  • Idősek, demens betegek nappali ellátása napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére biztosít lehetőséget 18. életévüket betöltött, idős, hajléktalan, demens személyek részére, az 1993. évi III. tv. 65.F §.
  • Demens betegek nappali ellátása önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.
  • Támogató szolgáltatás a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén az 1993. évi III. tv. 65/C §.
  • Család- és gyermekjóléti szolgálat egyénre és családra, csoportra, közösségre kiterjesztett támogatás a 1993. évi III. tv. 64.§, és a gyermek személyes érdekeit védő, fejlődését elősegítő szolgáltatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján.

Az intézmény ellátási területe Ajak Város.

Mottó:

„Lehet, hogy a törődés egy apró gesztus, amelyet már régen elfelejtettél, de valaki más életében egyike a legboldogabb emléknek...„ (ism.szerz)