Slide
epulet.jpg
b.jpg
kez_2.jpg
previous arrow
next arrow

Támogató szolgáltatás

Támogató Szolgáltatás a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése,valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítására.

A személyi segítés körében sorolható minden olyan tevékenység, mely a fogyatékosság okán bekövetkező funkcióképesség által érintett szükséglet-kielégítő tevékenység támogatását végzi a segített személy funkcióképességének megfelelően.

Személyszállító szolgáltatás a szállító szolgáltatás a fogyatékos személyek részére,speciálisan kialakított gépjárművel, szükség esetén megfelelő segítő jelenlétében , a szükségletek kielégítését segítő szolgáltatáshoz való hozzájutást biztosító szolgáltatás.

Ki veheti igénybe? Aki: -magasabb összegű családi pótlékban

                                           -fogyatékossági támogatásban

                                           -vakok személyi járadékában részesül.

Család-és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében az intézmény ellátási területén a teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása, családsegítői feladatok ellátása, ellátások közvetítése, és szervezési tevékenység végzése, a gyermekek jogait és személyes érdekeit védő, fejlődését elősegítő szolgáltatás.

Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha

4524 Ajak Kiss Ernő u. 1. sz.

Telefon:+36 45 455 001

ajak.szocialis@gmail.com

SZMSZ | Adatvédelmi Tájékoztató | Házirend