Slide
epulet.jpg
b.jpg
kez_2.jpg
previous arrow
next arrow

Étkeztetés

Étkeztetés

Az intézmény Alapító okiratban meghatározott tevékenységek:

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Étkeztetés igénybevétele:- elvitel, kiszállítás, helyben fogyasztással

Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha

4524 Ajak Kiss Ernő u. 1. sz.

Telefon:+36 45 455 001

ajak.szocialis@gmail.com

SZMSZ | Adatvédelmi Tájékoztató | Házirend