Ajaki Alapszolgáltatási Központ
AJAKSZOC.hu
Ajak, ahol az értékek találkoznak!
Projektazonosító:
ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0076

Karácsonyi gyűjtés 2019.Éves gyermekvédelmi tanácskozás 2019.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. február 21-én rendezte meg az éves szakmai tanácskozását, melyen valamennyi jelzőrendszeri tag képviseltette magát.


Ellátottjogi és Gyermekjogi képviselők neve és elérhetőségük

Az Igénybe vevő szükség szerint kérheti a területileg illetékes ellátottjogi, gyermekjogi képviselő segítségét is. Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában, feladatai megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról. A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére.


Éves gyermekvédelmi tanácskozás 2017. február 20.

A 15/1998 (IV.30) NM 15. § A család- és gyermekjóléti szolgálat minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen a) átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.


Új Szociális KözpontSzakmaközi megbeszélés-Gyermekbántalmazás kapcsán felmerülő feladatokBűnmegelőzés időseknek