Ajaki Alapszolgáltatási Központ
AJAKSZOC.hu
Ajak, ahol az értékek találkoznak!
Projektazonosító:
ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0076

Családsegítői állás

                          Ajaki Alapszolgáltatási Központ                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ajaki Alapszolgáltatási Központ

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. október 1- 2022. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4524 Ajak, Kiss Ernő út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1/2000. SzCsM rendelet, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális végzettség a 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete szerint,

•         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Szociális munkás, szociálpedagógus képesítés,

•         Gyermekjólét területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         felhasználó szintű MS Office

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű csapatmunka, empátia, kommunikációs képesség, rugalmasság, alkalmazkodó képesség,

•         önálló és hatékony munkavégzés,

•         problémafeltáró- és megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§.(1) bekezdésben meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében résztvevők megismerhetik.

•         Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasas Emese intézményvezető nyújt, a 0630/316-279 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Ajaki Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (4524 Ajak, Kiss Ernő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ajakszoc.hu - 2020. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


vissza