Ajaki Alapszolgáltatási Központ
AJAKSZOC.hu
Ajak, ahol az értékek találkoznak!
Projektazonosító:
ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0076

Éves gyermekvédelmi tanácskozás 2019. február 21.

Az elhangzottak alapján kitűnt, hogy a család- és a gyermekjóléti szolgálat felé érkező jelzések csökkenő tendenciája továbbra is jellemző, mely annak tudható be, hogy a szakemberek a saját területükön, a kompetenciájuk határáig megragadják mindazon lehetőségeket, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott probléma megelőzhető legyen.
Amennyiben már kialakult a probléma, mindent megtesznek, hogyvisszafordítható legyen a folyamat. A jelzőrendszer tagjai ismerik a kötelező adminisztrációt, a jelzési folyamatot, az együttműködést, valamint a prevenció jelentőségét.

Jól érzékelhető az a folyamat, melynek eredményeként a gyermekek érdekében végzett munka gyümölcsöt hoz. Ennek tudható be az elmúlt évekhez viszonyított csökkenő esetszám. Látható, hogy az elért eredmények a több mint 10 éves közös munkát tükrözik.
Összességében elmondható hogy a jelzőrendszer hatékonyan működik városunkban, a szakemberek az együtt gondolkodás jegyében közösen dolgoznak az észlelt problémák megoldásán.
A Család- és Gyermekjóléti szolgálat napi kapcsolatban van jelzőrendszer tagjaival, jó az információcsere a jelzőrendszer tagjai között, melyet a bizalom, az őszinteség és az odafigyelés jellemez. A szakmai felkészültség, a közös gondolkodás, a több nézőpontból történő megközelítés, a közös megoldáskeresés eredményeként a családok és gyermekek sorsa könnyebbé vált.


Sikeres együttműködést kívánunk a továbbiakban is.


vissza